Google+ To Φανάρι : Θά παραιτηθοῦν ὅλοι οἱ διαφωνοῦντες β(ο)υλευτές γιά νά σώσουν τήν Μακεδονία;

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Θά παραιτηθοῦν ὅλοι οἱ διαφωνοῦντες β(ο)υλευτές γιά νά σώσουν τήν Μακεδονία;

Ἔγραψε ὁ Μανώλης Χατζησάββας:
Να αφήσουν τα σάπια και να παραιτηθούν όλοι οι διαφωνούντες βουλευτές των κομμάτων της Βουλής για την εθνική προδοσία του ονόματος της Μακεδονίας μας από τους ελεεινούς κατσαμπλιάδες της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλιώς είναι συνένοχοι στην εσχάτη προδοσία.
ΑΡΘΡΟ 51 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

πηγὴ
Καὶ συμπληρώνω πώς, δὲν χρειάζεται νὰ παραιτηθοῦν 101 βουλευτές. Ἀρκεῖ μόνον ἕνας, ποὺ δὲν θὰ ἀντικατασταθ, πρὸ τῆς πληρώσεως τριετίας ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἐκλογές, γιὰ νὰ θεωρηθῇ ἄκυρος ἡ β(ο)υλή τους, βάσει πάντα τοῦ Συντάγματος.Κι ἐπεὶ δὴ ναὶ μὲ τὸν Σύνταγμα ἀναφέρεται σὲ 200 ἢ 300 ἕδρες, ἀλλὰ βάσει τοῦ ἰσχύοντος ἐκλογικοῦ νόμου οἱ ἕδρες εἶναι 300, δὲν μποροῦν νὰ παίξουν μὲ αὐτά, μὲ ἐρμηνείες καὶ παρερμηνείς. Θὰ φᾶν κατραπακιὲς ἀκόμη κι ἀπὸ τοὺς δικούς τους.

Ἐὰν ὅμως τὸ προχωρήσουμε λίγο παρὰ πέρα (ἀκολουθώντας κατὰ γράμμα τὶς θεωρίες καὶ τὶς ὑποθέσεις καὶ τὶς ἐρμηνείες) τότε θὰ διαπιστώσουμε πὼς χρειάζονται, ἐπισήμως, 60 βο(υ)λευτάκια, μὲ μὴ δυνατότητα ἀνευρέσεως ἀντικαταστατῶν.
Πόσοι ΝουΔουλάκηδες καί Λεβεντικοί (πέραν τῶν χρυσαυγούλων) θά τολμοῦσαν νά τό παίξουν μπατριῶτες; (Τὰ ΑΝΕΛικὰ κωλοτουμπιασμένα τὰ ξεχνᾶμε…!!!)
Οὐδείς… Καραγκιόζηδες ὅλοι, βολεμένοι καὶ ἀρκούντως ἐξαγορασμένοι.

Ὁ ἐκλογικὸς νόμος, ἀκόμη πιὸ συγκεκριμένα ὅμως (καὶ πάντα ἐπὶ τοῦ παρόντος) θεωρεῖ ὡς ἀριθμὸ ἱκανὸ καὶ ἀναγκαῖο γιὰ νὰ λειτουργήσῃ ἡ β(ο)υλὴ τοὺς 300 κι ὄχι τοὺς 200.
Μὲ τὸ νὰ παραιτηθῇ ἕνα κόμμα σύσσωμο γίνεται ἡ δουλειά.
Ἀλλά ὑπάρχουν ἐκεῖ μέσα πατριῶτες; Ἤ μήπως εἶναι μόνον γιά νά κραυγάζουν ὅλοι τους πρό κειμένου νά θορυβοῦν, νά ἀπασχολούμεθα ἐμεῖς μέ τίς ἐνοχλητικότατες κραυγές τους καί τελικῶς νά χάνουμε τήν οὐσία;

Άρθρο 53
2. Βουλευτική ἕδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή, όταν απαιτείται κατά το νόμο, εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών.
ναζητ κάποιαν πεξήγησι παρακάτω, λλ ατ εναι δύνατον!
νόμος ρίζει 60 βουλευτές! Τέλος!
Τί γίνεται λοιπόν άν μία μάδα βουλευτν παραιτηθῇ; Καί φυσικά τί γίνεται άν ατό συμβ πρό το τελευταίου τους τς θητείας μίας κυβερνήσεως; (Λέμε τώρα… Διότι τ νόμιμα τχουμε πρ πολλο ξεχάσῃ! Τώρα συζητμε γισο τ δυνατν μεγαλυτέραν καταστρατήγησιν το Συντάγματος!!!)
νόμος ρίζει 300 βουλευτές. ποιοσδήποτε ριθμς κάτω π 300 εναι λιγότεροι κα κατ’  πέκτασιν παράνομοι σοι ποφασίζουν ν παραβλέπουν ατν τν λεπτομέρεια. (Δν ξεχν βέβαια ποτ τος νόμους τς  …νύκτας! Ατος πο τώρα κατατίθενται καχθς τν …νύκτα πεγράφησαν!!!)
Τί κάνουν λοιπόν τά κουδουνισμένα τς ντιπολιτεύσεως; 
Διαφωνον; Θεωρον πώς τελεται θνική προδοσία; 
Πς ντιδρον; Στήνοντας τούς ΠΑΜΗΤΕΣ ξω πό τήν βο(υ)λή γιά περιφρούρησι τς βο(υ)λς κάνουν κάτι σημαντικότερον;
πλς, πλούστατα, πανεύκολα τραβον π μίαν παραίτησιν καί τελειώνουμε μέ τήν κωμωδία;

Ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἐπιτάσσει διάλυσιν τῆς βο(υ)λῆς!!! Τώρα!

Ναί, συμφωνῶ μὲ τὸν Μανώλη στοὺς χαρακτηρισμούς του.
Φιλονόη
Υ.Γ.1. Καταληκτικῶς τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας δὲν εἶναι θέμα πατριωτισμοῦ τῶν κουδουνισμένων. Εἶναι θέμα ἐγκρίσεως, ἢ μή, ἐκ τῶν σαπροφυτικῶν τοκογλυφικῶν ἀφεντικῶν τους.
Υ.Γ.2. Ἐδῶ δὲν τὸ ἔκαναν γιὰ λιγώτερο σοβαρὰ ζητήματα, ὅμως τὰ μνημόνια. Εἶναι δυνατόν νά ἀποτολμήσουν …«ἐπανάστασιν» γιά ἕνα, κατ’ αὐτοὺς πάντα, χαμένο θέμα, ὅπως ἡ Μακεδονία;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου