Google+ To Φανάρι : Θά ζητήσῃ συγγνώμη ἡ Ἀθηναϊκή Ζυθοποιΐα ἀπό τούς καταναλωτές της;

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Θά ζητήσῃ συγγνώμη ἡ Ἀθηναϊκή Ζυθοποιΐα ἀπό τούς καταναλωτές της;

Ἡ Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα καὶ τὸ ἐξώδικό της.
Πότε θά ζητήσῃ συγγνώμη ἀπό τούς καταναλωτές πού ἐζημίωσε;
Στὶς 22/5 τοῦ 2017 ἔλαβα στὸ σπίτι μου ἕνα ἐξώδικο ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα, μὲ τὸ ὁποῖον μὲ καλοῦσε νὰ συμμορφωθῶ στὶς ὑποδείξεις της καὶ κατεβάσω δύο ἀναρτήσεις μου στὸ FB καὶ ἕνα «ἄρθρο» μου στὸ tvxs....

Ὁ λόγος ἦταν διότι ἐθεώρησε ὅτι προσεβλήθη ἀπὸ ἐμέναν, καθὼς θεωροῦσε ὅτι ἐπειδὴ εἶχε προσφύγῃ στὸ Διοικητικὸ Ἐφετεῖο, κατὰ τῆς ἀποφάσεως τῆς ΕΠΑΝΤ, δὲν ἦταν ἔνοχη.
Σήμερα, ποὺ πλέον εἶναι ἔνοχη, ὅπως ἀπεφάσισε τελεσιδίκως ἡ Δικαιοσύνη, ἀναρτῶ τὸ ἐξώδικόν της.
Αὐτό, στὸ ὁποῖον μὲ «ἀπειλεῖ» μὲ σύλληψη ἐὰν δὲν κατεβάσω τις ἀναρτήσεις, ποὺ ἀποτελοῦν «αὐτόφωρο ἀδίκημα».
Τὸ προφανὲς εἶναι ὅτι ἄνθρωπός/οί της εὑρίσκονται ἀνάμεσα στοὺς φίλους μου στὸ FB.
Εὐπρόσδεκτοι εἶναι καὶ μάλιστα τώρα ποὺ κατεδικάσθη καὶ πάλι τοὺς καλῶ νὰ ποῦν στὰ ἀφεντικά τους νὰ μᾶς ποῦν, ἐξωδίκως ἢ μή, τὸ πῶς θὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὰ ἑκατομμύρια καταναλωτῶν ποὺ πληγώθηκαν ἀπὸ τὴν παράνομο πρακτική της ἐπὶ 16 χρόνια.
Πὼς θά ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ χιλιάδες ἐργαζομένους ἀνταγωνιστικῶν ἑταιρειῶν, ποὺ ἐπληγώθησαν, μαζὺ μέ τίς ἐταιρεῖες τους, ἀπὸ τὴν Κατάχρηση τῆς Δεσποζούσης Θέσεως τῆς πολυεθνικῆς.
Εἶναι ὑποχρέωσις τῆς Ἀθηναϊκῆς Ζυθοποιΐας νὰ μᾶς ζητήσῃ συγγνώμη, καὶ σὲ ἐμένα προσωπικά, ποὺ ἔχω πιῇ στὸ παρελθόν τὶς μπῦρες τῆς ὡς θῦμα της, καθὼς δὲν ὑπῆρχαν ἄλλες μπῦρες διαθέσιμες. Τὶς ἐπλήρωσα πανάκριβα τὶς μπῦρες της, ὅπως ἑκατομμύρια ἀγοραστές, ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχαν ἄλλες (ὡς ἀποτέλεσμα τῶν παρανόμων πρακτικῶν της) καὶ οἱ τιμὲς ἦσαν πολλαπλάσιες ἀπὸ αὐτὲς στὸ ἐξωτερικό.
Ἐπίσης καλῶ τοὺς χαφιέδες νὰ ποῦν στὰ ἀφεντικά τους νὰ δηλώσουν σὲ πόσους Ἕλληνες πολῖτες ἔστειλε ἐξώδικο ἡ πολυεθνικὴ τῶν 20 δὶς εὑρῶ τζίρου, ὅπως ἔκανε σὲ ἐμένα, γιὰ νὰ τοὺς πῇ νὰ συμμορφωθοῦν στὶς ὑποδείξεις της ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ. Γιατὶ ἐὰν ἔστειλαν μόνον σὲ ἐμένα, εἰδικὰ τὴν ὥρα ποὺ διεξάγεται ἔρευνα εἰσαγγελική ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν καθυστέρηση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ νὰ ἐκδόσῃ τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν Μπύρα, τότε αὐτὸ σημαίνει πολλά.


Για την ιστορία: 

Μειώνει η δικαιοσύνη το πρόστιμο στην ΑθηναΪκή Ζυθοποιία

(αλλά η ουσία παραμένει)
Κατά 4,75 εκατ. ευρώ "κούρεψε" το Διοικητικό Εφετείο το πρόστιμο που είχε επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία.
H Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία πρόστιμο 31,45 εκατ. ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.
Με βάση την απόφαση υπ’ αριθμ. 4055, η οποία εκδόθηκε χθες και από σήμερα κοινοποιείται στα εμπλεκόμενα μέρη, το πρόστιμο μειώνεται στα 26,7 εκατ. ευρώ, ήτοι στο 8,5% του τζίρου της εταιρείας, από 31,45 εκατ. ευρώ η 10% του τζίρου της, που της είχε επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή.
Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή είχε χαρακτηρίσει άδικη και αβάσιμη την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για τον λόγο αυτό είχε προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο. Μετά τη χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, δεν αποκλείεται η εταιρεία να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήταν άδικη, ότι η Ανεξάρτητη Αρχή εξήντλησε όλη της την αυστηρότητα και ότι η λειτουργία της αγοράς μπίρας είναι πλέον "απόλυτα ανταγωνιστική" και αυτό αποδεικνύεται σύμφωνα με την άποψή της εταιρείας από το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον 25 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο έναντι μόλις πέντε το 2000, και από το γεγονός ότι το μερίδιο αγοράς της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας περιορίστηκε από 73% το 2000 σε κάτω από 50%.
Γιώργος Αλεξακης