Google+ To Φανάρι : ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ»

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ»

ΝΑ ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ 

Ακολουθεί η Δήλωση Απαλλαγής από την θεματική εβδομάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικὰ μὲ τὴν ἄρνηση Σχολείων νὰ παραλάβουν τὶς Δηλώσεις ἀντίρρησης τῶν Γονέων γιὰ τὸν 3ο ἄξονα τῆς «Θεματικῆς Ἑβδομάδας»

Ὁ κ. Ὑπουργὸς Παιδείας δήλωσε προφορικὰ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτὴ ἡ Δήλωση Ἀπαλλαγῆς ποὺ ὑποβάλλουν οἱ γονεῖς στὰ Γυμνάσια καὶ ὅτι οἱ μαθητὲς εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ παρακολουθήσουν τὴ Θεματικὴ Ἑβδομάδα. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴ τὴ δήλωση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, κάποιοι Διευθυντὲς Γυμνασίων ἀρνήθηκαν νὰ παραλάβουν τὴ δήλωση τῶν γονέων, προσπαθώντας νὰ ἀποθαρρύνουν τοῦ γονεῖς.

Αὐτὸ ὅμως εἶναι παράνομο καὶ διώκεται πειθαρχικὰ διότι:


1. Ὁ κος Ὑπουργὸς δὲν ἐξέδωσε μέχρι στιγμῆς γραπτῶς τὴν ἄρνησή του αὐτή. Ἀλλὰ καὶ ἂν τὸ κάνει, γνωρίζει ὅτι δὲν ἔχει νόμιμη βάση, διότι ἀντίκειται: α) στὰ ἄρθρα 10 καὶ 16 τοῦ Συντάγματος, β) στὸ ἄρθρο 2 τοῦ Προσθέτου Πρωτοκόλλου τῆς Σύμβασης τῆς Ρώμης καὶ γ) τὴν Διεθνή Σύμβαση ΟΗΕ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ Ν. 2101/1992 ἄρθρα 5,8,29.

2. Κάθε Ὑπηρεσία (λχ. Σχολεῖο) ὀφείλει νὰ παραλαμβάνει τὰ ἔγγραφα ποὺ ἀπευθύνονται...
σ΄ αὐτὴν, νὰ τὰ καταγράφει στὸ βιβλίο εἰσερχομένων καὶ νὰ γνωστοποιεῖ τὸν ἀριθμὸ πρωτοκόλλου στὸν πολίτη ποὺ κατέθεσε, σύμφωνα μὲ τὸν Κώδικα Διοικητικῆς Διαδικασίας (ἀρθ. 4 Ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α’ 45). Ἂν ἡ Ὑπηρεσία ἔχει ἀντίρρηση ἐπὶ τοῦ ἐγγράφου, ὀφείλει νὰ τὸ παραλάβει καὶ κατόπιν νά ἀπαντήσει ἐγγράφως.

3. Ἂν κάποιο σχολεῖο δὲν ἐπιμένει νὰ μὴν παραλαμβάνει τὴ Δήλωση, ὁ γονέας μπορεῖ νὰ τὴ στείλει στὸ Σχολεῖο μὲ συστημένο ταχυδρομεῖο ἢ courier. Στὸ κάτω μέρος τῆς Δήλωσης, πρὶν τὴν ὑπογραφή του, θὰ σημειώσει χειρόγραφα ὅτι ζητᾶ νὰ τοῦ ἀποσταλεῖ ταχυδρομικὰ ἀπὸ τὸ Σχολεῖο ὁ ἀριθμὸς πρωτοκόλλου τοῦ ἐγγράφου.

4. Οἱ ὑπάλληλοι ποὺ ἀρνοῦνται παραλαβὴ ἐγγράφων διαπράττουν πειθαρχικὸ ἀδίκημα ποὺ καταγγέλλεται στὴν κα Γενικὴ Ἐπιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης σὲ ἕτοιμη φόρμα κειμένου:www.gedd.gr

5. Τέτοιες Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς ὑποβάλλουν ἐδῶ καὶ χρόνια γονεῖς ἄλλων θρησκευμάτων γιὰ τὴν μὴ παρακολούθηση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ γίνονται ἀναντίρρητα δεκτές, γιὰ τὶς ὁποῖες ἐπικροτεῖ ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη (ΣτΠ, Δελτίο Τύπου 31.07.2008).

6. Σὲ παλαιότερες ἀποφάσεις ἢ ἀνακοινώσεις τους ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ Ἀπόφαση ἀριθ. 77Α/25.6.2002) ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη (ΣτΠ – ἐπιστολὴ σὲ κο Ὑπ. ΥΠΕΠΘ 21.11.2008 ποὺ ἀφοροῦσαν τὸν ἀγώνα τους γιὰ τὴν κατοχύρωση τῆς ἀπαλλαγῆς μαθητῶν ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν), ἔκριναν ὅτι μποροῦν οἱ γονεῖς νὰ ζητοῦν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ σχολεῖα, ὅταν τὸ περιεχόμενο ποὺ προσφέρεται στὰ παιδιὰ τους εἶναι ἀντίθετο μὲ τὶς θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις.

Ἑπομένως εἶναι ὑποχρεωμένα τὰ Γυμνάσια νὰ δεχθοῦν τὴ Δήλωση Ἀπαλλαγῆς καὶ νὰ ἀπαλλάξουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τοῦ συγκεκριμένου θεματικοῦ ἄξονα σύμφωνα μὲ τὴν Δήλωση τοῦ γονέα.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ© 2017
orthodoxia-ellhnismos.gr
ΠΗΓΗ 

Δήλωση απαλλαγής από την θεματική εβδομάδα – Έτσι θα προστατεύσετε το παιδί σας από τα σεμινάρια για γκέι και τρανσέξουαλ

Δήλωση απαλλαγής από την θεματική εβδομάδα
Ως γνωστόν, το υπουργείο Παιδείας εισάγει στα σχολεία την διδασκαλία για θέματα που αφορούν γκέι και τρανσέξουαλ, στο πλαίσιο ειδικά αφιερωμένης «θεματικής εβδομάδας».
Με βάση εγκύκλιο που απέστειλε σε όλα τα γυμνάσια το υπουργείο Παιδείας, ορίζεται ότι οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειώνονται με αυτά τα θέματα.
Ευτυχώς, κάθε γονέας μπορεί να απαλλάξει το παιδί του από την παρακολούθηση αυτών των σεμιναρίων.


Το el.gr ανάρτησε την δήλωση απαλλαγής και σας την αναρτούμε, προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες:

«ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
(ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

του /της ____________________________________________ του ____________
κατοίκου __________________________________________________________
κηδεμόνα του/της μαθητ____ __________________________________________
του Γυμνασίου _____________________________________________

Αξιότιμ__     κ Διευθυν_____
Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων όρισε με το υπ΄αριθ. Φ20.1/220482/Δ2 23-12-2016 ΕΠ έγγραφό του την υποχρεωτική υλοποίηση στα Γυμνάσια «Θεματικής Εβδομάδας
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης» με τρείς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.
Πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ το εκπαιδευτικό υλικό : http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017, που αποτελεί την υποχρεωτική πηγή τροφοδοσίας της Θεματικής Εβδομάδας, σύμφωνα με το άνω έγγραφο του Υπουργείου.
ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ
που απορρέει από το Ν.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α ́ που κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ ή Σύμβαση της Ρώμης) και σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής «Δικαίωμα στην εκπαίδευση» που ορίζει ότι : «Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ’ αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις»
ΔΗΛΩΝΩ
ότι δεν επιθυμώ το τέκνο στο οποίο ασκώ ως γονέας νομίμως την επιμέλεια και γενικώς τη γονική μέριμνα να παρακολουθήσει και να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην παρουσίαση του τρίτου άξονα με τίτλο «Έμφυλες ταυτότητες» διότι το περιεχόμενό του είναι αντίθετο με τις κοινωνικές μου αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, βάσει των οποίων διαπαιδαγωγώ το ως άνω τέκνο και επιπλέον προσβάλλει ευθέως το άρθρο 16 του Συντάγματος.
Κατά την ώρα της ανάπτυξης του εν λόγω «άξονα», θα πρέπει το τέκνο νααπασχοληθεί στο σχολείο με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με ενδεδειγμένες παιδαγωγικές μεθόδους, που δεν θα θίγει την προσωπικότητά του, ούτε την διαφορετικότητά του από άλλους μαθητές. Σε περίπτωση που ο «άξονας» αυτός υλοποιηθεί τις τελευταίες ώρες του σχολικού ωραρίου, δίνω τη συγκατάθεσή μου να φύγει το τέκνο νωρίτερα από το σχολείο, αφού πρώτα ενημερωθώ τηλεφωνικώς στον αριθμό επικοινωνίας, που ήδη σας έχω δηλώσει.
Με όλο το σεβασμό στο κοπιώδες έργο σας που επιτελείτε για τα παιδιά μας και κατανοώντας ότι δεν είναι δική σας πρωτοβουλία ο θεματικός αυτός άξονας, οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι έχετε υποχρέωση να κάνετε δεκτή την παρούσα δήλωσή μου.
Σε διαφορετική περίπτωση, για οποιαδήποτε βλάβη υποστούμε είτε ο υπογράφων, είτε ο/η άνω μαθητής/τρια, επιφυλάσσομαι να ζητήσω αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες από κάθε υπαίτιο που συνέπραξε.
Με εκτίμηση
Ο / Η κηδεμόνας»

Πηγή