Google+ To Φανάρι : Απαγορευτική καθίσταται πλέον η δόμηση

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Απαγορευτική καθίσταται πλέον η δόμηση

Το el.gr σας αποκαλύπτει τον νέο νόμο που μελετάται
Του Άρη Δημόπουλου
 "Φωτιά" τα πρόστιμα για όσους κάνουν το...λάθος να χτίσουν εκτός των αυστηρών ορίων που ορίζονται από το σχέδιο πόλης. 
Η Ατζέντα 2030 είναι εδώ και για άλλη μία φορά η Ελλάδα αποδεικνύεται πως είναι -για την ώρα τουλάχιστον- το καλύτερο παιδί. ...

Ας δούμε ωστόσο τι ισχύει από σήμερα και αναμένεται να επηρεάσει τις ζωές πολλών χιλιάδων Ελλήνων:
Με το σχέδιο νόμου «για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αφενός επιδιώκεται η απλοποίηση και η σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης και ελέγχου των αδειών δόμησης. Αφετέρου προβλέπεται η ουσιαστική αναθεώρηση τόσο του μηχανισμού και των μέσων εποπτείας και ελέγχου της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, όσο και των μεθόδων αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης.
Όσον αφορά την αυθαίρετη δόμηση, ως ημερομηνία ορόσημο για οποιαδήποτε τακτοποίηση αυθαιρέτου ορίζεται η 28/7/2011. Ωστόσο, δίνεται εκ νέου παράταση υπαγωγής για δυο χρόνια, αυξάνονται οι δόσεις καταβολής του επιβαλλόμενου προστίμου, από 60 σε 80, εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις υπαγωγής των αυθαιρέτων που βρίσκονται σε αιγιαλούς, δάση, ρέματα, κοινόχρηστους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. ενώ ταυτόχρονα, αυξάνονται τα πρόστιμα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (περιοχές NATURA κ.λπ.).
Διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια με αναστολή καταβολής των δόσεων σε μακροχρόνια άνεργους, δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ μειώνονται τα πρόστιμα για: αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί μεταξύ 1983-93, αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρεμεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης, αυθαίρετα υπόγεια - εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) - σοφίτες, στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1993, τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια αλλά έχουν υπερβάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 τ.μ.
Όσον αφορά τα νεότερα αυθαίρετα, μετά από την 28/07/2011 δεν επιτρέπεται καμία ανοχή, καθώς για αυθαίρετα που εντοπίζονται από το Παρατηρητήριο κατά τη φάση κατασκευής, προβλέπεται άμεση κατεδάφιση με πόρους που θα προέρχονται από τα ίδια τα πρόστιμα. Για τα κτίρια που εντοπίζονται αφού έχουν ανεγερθεί, το πρόστιμο ανέγερσης από 30% που είναι σήμερα εκτοξεύεται στο 100% της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου και στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στο 110%.
Επιπλέον, με βάση το νέο σχέδιο νόμου προβλέπεται μία νέα διοικητική δομή, αυτή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, που θα ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο και την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Η αρμοδιότητα αυτή εκχωρείται στο Β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Περιφέρειες.
Επίσης, προβλέπεται Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων και η αντιστοίχιση μέσω αυτής των τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), με τίτλους Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ΕΠΙ).
Προβλέπεται η Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότητα Δήμου για την παρακολούθηση της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού, νέος τρόπος έκδοσης πολεοδομικών αδειών, ηλεκτρονική καταγραφή των αυθαιρέτων που έχουν εγκριθεί μετά την 28η Ιουλίου του 2011, καθώς επίσης και ο διαχωρισμός από πλευράς των κυρώσεων ενός νέου αυθαίρετου και μίας απλής πολεοδομικής παράβασης
Επιπλέον, δημιουργείται νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, με τη δημιουργία τριών κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών, με στόχο τον εκμηδενισμό του χρόνου αναμονής, την εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς, την αποφόρτιση των υπηρεσιών δόμησης, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την προσέλκυση επενδυτών. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ενεργοποίηση του θεσμού της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων και των διατηρητέων κτιρίων.
Όλα τα παραπάνω πρόκειται να εφαρμοστούν με βάση αποκλειστικά την πρόσφατη έκδοση των δασικών χαρτών, θέμα που επίσης πέρασε στα "ψιλά".
Για του λόγου το αληθές:

Πηγή