Google+ To Φανάρι : Χορηγοὶ …«ὑπερηφανείας» μὲ ἀοράτους συνδετικοὺς ἱστούς!!! (β)

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Χορηγοὶ …«ὑπερηφανείας» μὲ ἀοράτους συνδετικοὺς ἱστούς!!! (β)


Ἂς ἐπανέλθουμε λοιπὸν στὰ …περίεργα τῆς …«ὑπερηφάνου ἑορτῆς», γιὰ τὴν ὁποίαν κόβονται μεταξύ τους οἱ χορηγοί, ποιὸς θὰ πρωτοχορηγήση.
Λέγαμε:
«…Παρατηρώντας προσεκτικότερα τοὺς χορηγοὺς θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἀριστερὰ περιοδικά, Μ.Κ.Ο. καὶ ἀνεξάρτητες ἐπιχειρήσεις (πολυεθνικὲς καὶ ἑλληνικές), μαζὺ μὲ τὶς περιφέρειες καὶ τοὺς Δήμους καὶ τὴν «Ἑλληνικὴ Δημοκρατία» και τὴν Δημοσία τηλεόρασιν καὶ τὰ ῥαδιόφωνα καὶ τὶς ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν κάτι παράταιρον δίπλα τους: ἔχουν συγχορηγό τους τὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία…


Ἀλήθεια… Πῶς ἐξηγεῖται πάλι αὐτό;
Πῶς γίνεται οἱ φερόμενοι ὡς ἀντιϊμπεριαλιστές νά καταδέχονται νά χωθοῦν δίπλα στούς ἰμπεριαλιστές;
Ἤ μήπως ἁπλῶς ὅλοι αὐτοί εἶναι ἁπλῶς ὑπάλληλοι αὐτῶν πού, τάχα μου, ἀντιμάχονται;»

Χορηγοὶ …«ὑπερηφανείας» μὲ ἀοράτους συνδετικοὺς ἱστούς!!! (α)
Ἐννοεῖται πὼς δὲν θὰ μᾶς ἀπαντήσουν. Ἁπλῶς ἐμεῖς πλέον ἔχουν ἀντιληφθεῖ καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ ποιόν τους.
Διότι, ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω, οἱ πραγματικοὶ ὁμοφυλόφιλοι οὔτε διαφημίσεις χρειάζονται, οὔτε προβολὲς, οὔτε προσβολές. Χρειάζονται κι αὐτοί, ὅπως ὅλοι μας, μίαν ὑγειὴ ἐρωτικὴ ζωή, προσωπική, διακριτική, δική τους καὶ κυρίως μακρυὰ ἀπὸ ἐμμίσθους πράκτορες, παπαγάλους καὶ καραγκιόζηδες, ποὺ ἐπὶ πλέον μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς «ἑορτές» τους, γελοιοποιοῦν τὸ ἀνθρώπινον εἶδος καὶ ὑποβιβάζουν τὴν ὁποιανδήποτε ἐρωτικὴ ἐπιλογὴ σὲ ἀποκτήνωσιν.

Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως τοὺς χορηγούς, ποὺ συνοπτικῶς φαίνονται στὴν παραπάνω εἰκόνα λίγο πιὸ ἀναλυτικὰ ἐδῶ:
Χρυσοῖ χορηγοί:
(Αὐτοὶ ποὺ τὰ …«ἔχωσαν» χονδρά!)

Vodafone (γιὰ τὸ …καλό μας κι αὐτοί!!!)
Εἶναι αὐτοὶ που ἐπὶ πλέον ἐδιαφήμιζαν τὴν «ἀνεξάρτητο Κρήτη»:
https://www.youtube.com/watch?v=X0kbJDNXoNU

Μπύρα Mythos (βλέπε Carlsberg καὶ  Scottish & Newcastle … Ὅ,τι ἀκριβῶς καὶ ἡ «Ἀθηναϊκὴ ζυθοποιΐα» κλπ κλπ κλπ…!!!)

πηγὴ
Ἱδρυτὲς τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας οἱ Jacobsen (JC Jacobsen), ποὺ δὲν ἀναφέρεται γιὰ αὐτοὺς (ἐπισήμως) τὸ ἐὰν ἦσαν ἢ ὄχι …«περιούσιοι». Ἀναφέρεται ὅμως σαφῶς τὸ ἔργο τους περὶ διασώσεως τῶν ἑβραίων ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ Γερμανία, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ χρηματοδότησις ἑβραίων καὶ μισο-ἑβραίων ἐπιστημόνων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θέσουν τὶς βάσεις τοῦ ἱδρύματος τῆς ἐπιχειρήσεώς τους, ποὺ χρηματοδοτεῖ, ἀκόμη καὶ σήμερα, τὴν ἔρευνα.


πηγὴ

πηγὴ
Τὸ ὄνομα Jacobsen εἶναι σαφῶς ἑβραϊκὸ καὶ ἐμπεριέχει τὸ Ἰακώβ, ἂν καὶ δὲν δηλώνονται (εἴπαμε ἐπισήμως) γιὰ ἑβραῖοι.
Συγγενής τους ὁ Arne Emil Jacobsen, ποὺ ὑπέστη μέρος τῶν ἐπιπτώσεων τῆς ἑβραϊκῆς του καταγωγῆς, ἀπὸ τὸ ναζιστικὸ καθεστώς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διαφύγῃ ἐκτὸς ναζιστικῆς ἐπιδράσεως.


πηγὴ

Ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες γιὰ τὸ ἐν λόγῳ ἵδρυμα ἐδῶ καὶ γιὰ τοὺς ἑβραίους τῆς Δανίας ἐδῶ.
Yoda (μονάδα ἡμερησίας νοσηλείας)
Stoli (κοινῶς Stoli-Greece ἢ ἄλλως Stolichnaya  ἢ ἄλλως ἐπιχείρησις ποὺ ὑφαρπάχθη ἀπὸ τοὺς Ῥώσσους, μὲ τὴν πτῶσιν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ἐκ τοῦ …«περιουσίου» Yuri Shefler καὶ σήμερα διακινεῖται ὅπου καὶ κάθε προϊὸν ἀλκοὸλ παγκοσμίως, μέσα ἀπὸ τὰ γνωστὰ πολυεθνικὰ δίκτυα….!!!)
Ὁ Yuri Schefler…
Μεγιστὰν τῆς βότκας, ἱδρυτὴς τῆς SPI Group, δηλωμένος (στὴν βικιπαιδεία) ὡς χριστιανὸς ὀρθόδοξος, ἀλλὰ μὲ τὸ ὄνομά του νὰ φιγουράρῃ μέσα στοὺς παγκοσμίους …«περιουσίους» ἐπιχειρηματίες,-πολυεκατομμυριούχους.


πηγὴ

πηγὴ
Ἀργυροὶ χορηγοί:
(Αὐτοὶ ποὺ τὰ …«ἔχωσαν» λιγότερο χονδρά!)

Τὸ νερὸ Evian (ὅμιλος Danone, ποὺ σημαίνει κλασσικὴ πολυεθνική, μὲ προϊόντα τροφίμων, διακινεῖ προϊόντα σὲ 130 χῶρες, ἔχει ἱδρυθεῖ ἀπὸ τὸν …«περιούσιο» Isaac Carasso, Σεφαραδίτη ἑβραῖο, στὴν Θεσσαλονίκη, τὸ 1919. Ἕδρα της ἡ Γαλλία καὶ συνδέεται πολὺ στενὰ μὲ ἐπιχειρήσεις ἀνακυκλώσεως, πράσινα ἄλογα καὶ πράσινες ἐνέργειες, καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ …ἐπιμορφώσεις σὲ σχολεῖα γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀνακυκλώσεως [Recyclebank- NativeEnergy].)
Ἡ ἐπιχείρησις EVIAN (DANOME), ἐκτὸς ἀπὸ τὸν …«ἐκλεκτό» της ἱδρυτή…

πηγὴ

πηγὴ
…συμμετέχει ἐπίσης στὴν σύμβασιν Ramsar, ποὺ ὑπεγράφη τὸ 1971 στὸ Ἰρὰν καὶ ἀφορᾶ στὴν διαχείρισιν τῶν …ὑγροτόπων!!! (τί μοῦ θυμίζει; Μήπως διαχείρισις ὑδάτων ὑπό τήν …«προστασία» πολυεθνικῶν;)…  

πηγὴ
Ἐπίσης συμμετέχει σὲ ἐρευνητικὰ προγράμματα ἀνακυκλώσεως, πράσινες ἐνέργειες, πράσινα ἄλογα καὶ γενικῶς ὁ,τιδήποτε, λίγο λίγο, τείνει νὰ καταῤῥιφθῇ ἐπιστημονικῶς, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ προπαγανδίζεται συστηματικῶς, μέσῳ τῆς ἐπίσης πολυεθνικῆς ἑταιρείας Recyclebank (τῆς ὁποίας …πελάτες εἶναι κι ἄλλες ἀγαπημένες μας πολυεθνικές, ὅπως οἱ SC Johnson, Unilever, Macy’s) καὶ ἡ ὁποία, ἐπὶ πλέον, ἔχει ἀνάλάβει καὶ τὴν …ἐπιμόρφωσίν μας…!!!


πηγὴ

– Ἀναψυκτικὰ Frutop (Ἑταιρεία IBS ΑΕ, ἑλληνικῶν συμφερόντων -οἰκογένεια Μορφωνίδου-, πλαστικὰ καὶ ἀναψυκτικὰ τὸ ἀντικείμενόν της)
– Brokers London dry gin (Πολυεθνική, μὲ ἕδρα τὸ Ὄρεγκον, ἐξηγόρασε τὴν ἀγγλικὴ ἑταιρεία. Τὸ τρέχα – γύρευε στὸ μετοχικό της συμβούλιον δὲν εἶναι εὔκολα δημοσιεύσιμον, ἀλλὰ σκέτο τὸ πολυεθνικὴ ἀρκεῖ…!!!)

Ἁπλοῖ χορηγοί:
(Αὐτοὶ οὔτε ποὺ κατάλαβαν καλὰ καλὰ τὴν χορηγία)

Καφετέριες: Rooster 
bars: big bar Athens, noiz,  sodade2
gay bar: s-cape, Ἐνοδία
θέατρα: Shamone 
Χορηγοὶ ἐπικοινωνίας:
(Ἐδῶ πληρώνουμε ἐμεῖς κυρίως!!!)


– Ἡ δημοσία τηλεόρασις (ΕΡΤ) (ποὺ ἐμεῖς πληρώνουμε, σαφῶς καὶ  δὲν εἶναι ἑλληνική!!!)
– Τὸ Πρῶτο Πρόγραμμα, (ποὺ ἐπίσης δὲν εἶναι ἑλληνικό, ἀλλὰ τὸ πληρώνουμε!)
– Ὁ καμίνειος Δῆμος Ἀθηναίων, τὸ «ἐργαλεῖο» τους City of Athens καὶ ὁ (σκανδαλώδης καὶ ἀδηφάγος) 9,84, ποὺ ἐπίσης παραμένουν ταὐτοχρόνως καὶ λαθρολάγνοι καὶ ὁμοφυλοφιλολάγνοι (καὶ διαρκῶς μισέλληνες). Τὸ πῶς συνδυάζονται αὐτά, θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ μᾶς ἐξηγήσῃ τὸ κοράνιον.
Κι αὐτοὺς πληρώνουμε ἐπίσης ἐμεῖς.
– τὸ «πολυαγαπημένο» μας Lifo, ποὺ ἀγαπᾶ ὅλον τὸν πλανήτη, ἀλλὰ οὐδέποτε τοὺς Ἕλληνες.
– Τὸ κανάλι MAD (τί εἴπατε;)
– Τὸ περιοδικὸν δρόμου «σχεδία» (κατὰ τὰ γνωστά, ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Μ.Κ.Ο. Διογένης, μὲ ἀντικείμενον ἀστέγους καὶ κοινωνικὰ ἀποκλεισμένους ἐπισήμως, μὲ συμμετοχή του σὲ συνέδρια διεθνῆ γιὰ τὰ ναρκωτικὰ  μὲ …ὑψηλοὺς χορηγούς. Ἀνήκει στὸ διεθνὲς δίκτυον International Network of Street Papers (INSP), καί, κάπου πίσω πίσω, μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὸ μακρὺ χέρι τοῦ πSoros, ἂν κι ἐπισήμως ἔχουμε κύριο χορηγὸ τὸ ἵδρυμα Νιάρχου.
Ὅμως…
Τὸ περιοδικὸν «σχεδία» δὲν εἶναι μόνο του…
Μ.Κ.Ο. Διομήδης ἀπὸ πίσω εἴπαμε, μὲ ἀνθρωπιστικὰ ἐνδιαφέροντα, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ ναρκωτικὰ καί, φαντάζομαι, τὴν ἐνημέρωσιν γιὰ τὶς ἐπιβλάβειές τους κι ὄχι τὴν νομιμοποίησιν αὐτῶν…
Ἐλπίζω..πηγὴ
πηγὴ
Μὲ χορηγὸ τὸ «Ἵδρυμα Νιάρχος» ἐδῶ…

πηγὴ
…ποὺ εἶναι πανταχοῦ παρὸν καὶ τὰ πάντα πληρόν…
(κατὰ τὸ «πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, πάντα γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ τὸ καλό μας…!!!)

πηγὴ
Ἡ ἐν λόγῳ Μ.Κ.Ο. εἴπαμε πὼς ἀνήκει στὸ δίκτυον International Network of Street Papers (INSP).
Ποὺ ἀλλοῦ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ
τὸ μαγαζάκι τοῦ πSoros.

πηγὴ
Ὁ ἀγαπημένος μας πSoros παντοῦ…
– ἡ πολυαγαπημένη μας ἐφημερὶς τῶν συντακτῶν (ξέρετε… Ἰός, Ἐλευθεροτυπία, Ψαῤῥᾶς…)
Ποὺ αὐθορμήτως πάντα μᾶς προτείνει αὐτὰ ποὺ θέλει («συμπτωματικῶς») ὁ κάθε πSoros καὶ τὰ δίκτυά του.
Καὶ μία διαφήμισίς τους γιὰ τὴν ὑποστήριξίν τους σὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν ἐνημέρωσιν, ἀπὸ τὸ δίκτυον ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν πSoros International Network of Street Papers (INSP)…:


πηγὴ
– Ἡ Μ.Κ.Ο. Marketing Greece Α.Ε., ποὺ προωθεῖ τὸν ἑλληνικὸ τουρισμό.
Συνεργάζεται μὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους παγκοσμίως οἴκους συμβούλων (McKinsey & Company). Προφανῶς θὰ διαφημισθῆ τὸ ἐν λόγῳ γεγονὸς ὡς τουριστικὸ ἀξιοθέατον.

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ
– τὸ gay περιοδικὸν  antivirus, ποὺ ἐπὶ πλέον μᾶς ἐνημερώνει πὼς 29 διαφορετικὲς πρεσβεῖες (μετρᾶμε ἐλγχόμενες ἐκ τῶν δικτύων τοῦ πSoros χῶρες), θὰ παραστοῦν.

πηγὴ
Ὡς δημιουργικοὶ συνεργάτες παρουσιάζονται οἱ aΤΟΠΟΣ, exile room, Plaini and Karahalios, animasyros.

Δὲν θὰ σᾶς κουράσω περισσότερο ὅμως…
Ἐν τάχει ἂς δοῦμε ὀνομαστικῶς τοὺς ὑπολοίπους…


Ὑποστηρικτές…
Τὸ ἵδρυμα Μποδοσάκη…
AviAlliance…
Ἡ rhode and schwartz…
Τὸ ἵδρυμα Ὠνάση (στέγη)…
Ἡ Mercedes…
Ἡ ἀγαπημένη μας καναδικὴ (μᾶλλον) πρεσβεία.
Οἱ Athens DJs for Athens Pride…
Ὁ ΟΑΣΑ (ναί, ἐκεῖ ποὺ ἐπίσης πληρώνουμε ἐμεῖς…!!!)
Τὸ 
toradiofono.gr…
Καί, φυσικά, ἡ πρεσβεία τῶν Η.Π.Α….

Τέλος, χορηγοὶ φιλοξενίας τὸ Xilton καὶ ἡ Aegean airlines.
Γιὰ τὴν ΕΡΤ τίθεται ἕνα ζητηματάκι (ἐφ’ ὅσον κάποιοι ἀκόμη τὴν βλέπουν!).  Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸν ΟΑΣΑ…
Γιὰ τοὺς ἄλλους ὅλους… Τί νά πῶ; «Ψαχνό» ἔχουν καὶ ἀξίζει νὰ τοὺς δοῦμε νὰ πάσχουν. Καὶ ξέρουμε ἐμεῖς πῶς…

Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν κάποιος ὁποιοσδήποτε πSoros, φανερὰ ἢ κρυφά, κινεῖ τὰ νήματα τῆς ἐν λόγῳ παραστάσεως, μυαλὸ ἔχουμε κι ἂς κρίνουμε μόνοι μας. 

Φιλονόη
Υ.Γ. Θὰ παρακάμψω (γιὰ τὴν ὥρα) τὴν προσβολὴ συμβόλου…