Google+ To Φανάρι : Λεφτὰ πάντα ὑπάρχουν γιὰ «εἰδικοὺς συμβούλους»!!!

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Λεφτὰ πάντα ὑπάρχουν γιὰ «εἰδικοὺς συμβούλους»!!!

Για να δούμε θ’ απαντήσει η «Μαντάμ Τσακαλώτου»…
Θα ζητήσει κάποιος εξηγήσεις από τα κόμματα του «δημοκρατικού τόξου»;
Με ποια ιδιότητα «πληρώνονται» οι δαπάνες των Κίμ και Λεγκλέρ
Τόσο ο Κορεάτης Glenn Victor Kim όσο και ο πρώην «σύμβουλος» της Lehman Brothers, Peter Lhegler, ενώ δεν εμφανίζονται πουθενά να έχουν κάποια επίσημη σχέση με το υπουργείο Οικονομικών και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο εν τούτοις,...
με μπαράζ αποφάσεων του τελευταίου, μέσα στο 2016, οι άνθρωποι αυτοί, εμφανίζονται αναδρομικώς δικαιούχοι, να εισπράξουν τα έξοδα μεταβάσεως, διαμονής και διατροφής τους, σε μέρη όπου πραγματοποιήθηκαν σοβαρές συναντήσεις, για το ζέον οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος.
Οπως προκύπτει από τις αποφάσεις που, κατ’ αποκλειστικότητα εξασφαλίσαμε, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παρουσιάζεται να εγκρίνει, αναδρομικά, την καταβολή των εξόδων στους δύο εν λόγω, αγνώστου εργασίας και σχέσεως με το υπουργείο, για μετακινήσεις που πραγματοποίησαν, από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις προκειμένου, όπως αναφέρεται, «να συναντήσουν και να συνεργασθούν με τον υπουργό Οικονομικών επάνω σε τρέχοντα οικονομικά θέματα».

Ειδικοί, ωστόσο, αναφέρουν στο Reporter ότι, η όλη διαδικασία της εκ των υστέρων εγκρίσεως της όποιας δαπάνης και μάλιστα για άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ιδιώτες» και από πουθενά δεν προκύπτει ότι έχουν κάποια έμμισθη ή επαγγελματική σχέση με το υπουργείο Οικονομικών, είναι καθ’ όλα παράνομη!!!
Κατ’ αρχάς, σημειώνουν, απαγορεύεται ανάρτηση στην «Διαύγεια» αποφάσεων που προβλέπουν την εκ των υστέρων έγκριση δαπάνης σε ιδιώτες και για όλο τον δημόσιο τομέα.

Υπογραμμίζουν δε ότι, ενώ όλες οι αποφάσεις που δημοσιεύουμε έχουν ως θέμα ««Εκ των υστέρων έγκριση μετακινήσεων από το εξωτερικό», με βάση την ισχύουσα νομοθεσία «η πράξη ανάληψης υποχρεώσεως εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση των δαπανών και αρα η δαπάνη για την οποία δεν έχει διενεργηθεί ανάληψη υποχρεώσεως πριν την πραγματοποίησή της δεν είναι νόμιμη.»
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι πολλά και χρήζουν άμεσης απαντήσεως από τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο:
* Πρώτον ποία η σχέση των Κιμ και Λεγκλέρ με το υπουργείο Οικονομικών, ποια η δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει καθ’ όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές και με ποιά ιδιότητα;
* Δεύτερον, για ποιό λόγο παραβιάζεται κατάφωρα η ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου οι εν λόγω «αόρατοι σύμβουλοι», να πληρωθούν αναδρομικά τα έξοδα που πραγματοποίησαν, για αγνώστου αποτελέσματος και σκοπιμότητας λόγο;
* Τρίτον και κυριότερο, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών κρατά στο «σκοτάδι» τον ακριβή ρόλο πού έχουν «χρεωθεί» να διαδραματίσουν οι Κιμ και Λεγκλέρ, δεν ανακοινώνει τα ποσά της αμοιβής τους και τον σκοπό για τα οποία αυτά καταβάλλονται και γιατί υποχρεούται να πληρώνει και μάλιστα εκ των υστέρων, τα έξοδα μετακινήσεως, διαμονής και διατροφής τους; 
Παρακάτω, θα δείτε τις ισχύουσες αποφάσεις για την «Εκ των υστέρων έγκριση μετακινήσεων από το εξωτερικό», όπως κοινοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών και υπογράφονται από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο:
1. Εγκρίνουμε εκ των υστέρων:
α) την μετάβαση από το Λονδίνο στην Αθήνα του κ. Kim Glenn, ιδιώτη και
β) την μετάβαση από το Μιλάνο στην Αθήνα του κ. Peter Legler, ιδιώτη, για χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδίου, ήτοι από τις 29.12.2015 έως τις 30.12.2015, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να συνεργασθούν επάνω στα τρέχοντα οικονομικά θέματα.
2. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0717 του Ειδικού Φορέα 23/110 του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, οικονομικού έτους 2015 και περιλαμβάνει:
α) ημερήσια αποζημίωση μίας (1) ημέρας, ήτοι 29.12.2015 και μία διανυκτέρευση (29.12.2015) για καθέναν από τους ανωτέρω, 2 ΑΔΑ: 7606Η-ΣΝ5
β) τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων για την διαδρομή: «Λονδίνο – Αθήνα – Λονδίνο» για τον κ. Kim Glenn.
γ) τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων για την διαδρομή: «Μιλάνο – Αθήνα – Μιλάνο» για τον κ. Peter Legler.
Ολόκληρη η απόφαση στο κάτωθεν επισυνημμένο αρχείο.
ἐδῶ
Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Πηγή