Google+ To Φανάρι : Φτώχεια σημαίνει κυρίως ἀποπληθυσμός…

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Φτώχεια σημαίνει κυρίως ἀποπληθυσμός…

Ἀλλὰ κι ἀπόλυτος ἔλεγχος τῶν πληθυσμῶν.

«…Σαφής οπισθοχώρηση παρατηρείται στον χώρο της εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα, την στιγμή που η Παιδεία αποτελεί μέρος της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Μάλιστα, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τις οξείες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσεως στο πληθυσμιακό αποτύπωμα της Ελλάδας....

Ο αριθμός των γεννήσεων μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια: από 118.000 το 2008, μειώθηκε σε 92.000 το 2014, πτώση 22%. Λόγω της υπογεννητικότητας, αναμένεται και δραματική συρρίκνωση κατά 25% του μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως τα επόμενα έξι χρόνια, την ίδια στιγμή που η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα μεταναστεύσεως χάνοντας κυρίως νέους υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την ελληνική κυβέρνηση την επανεκκίνηση των μεταρρυθμίσεων στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς τα προηγούμενα χρόνια κάποιες «πάγωσαν» ή άλλες απέτυχαν λόγω πολιτικής ατολμίας.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η αναδιάταξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συγχωνεύσεις και καταργήσεις ΑΕΙ/ΤΕΙ. Μεταρρυθμίσεις για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν αναλάβει την κυβέρνηση, αντιδρούσε….»


καθημερινὴ
Τὸ ἀναμενόμενον λοιπόν… Ἀποδιοργάνωσις τῆς παιδείας καὶ μετατροπή της σὲ μοχλὸ ἀπολύτου ἐξυπηρετήσεως κάθε παρανοϊκῆς προπαγάνδας.
Ὄχλοι, μαζάνθρωποι καὶ χαχόλοι τὸ ἀποτέλεσμά του, γιὰ νὰ μὴν βγάζουν κουβέντα…
Ἀποσιώπησις ἱστορίας καὶ ἀλλοίωσίς της, γιὰ νὰ διαγραφοῦν καὶ οἱ ἐλάχιστες πιθανότητες συνειδητοποιήσεως τῆς ἀνάγκης ἀφυπνίσεως.
Κι ἀπὸ πίσω ἡ διὰ τῆς βίας ἐπιμειξία…
Μία ἐπιμειξία ποὺ κρύβει πίσω της ἀμέτρητα πειράματα, ἀλλὰ γιὰ νὰ συμβῇ πρέπει νὰ τὸ κάνουμε μὲ τὴν …«θέλησίν μας»!!!

Σύστημα Ὑγείας ποὺ καταῤῥέει, πτωχοποίησις κοινωνιῶν, διάλυσις κρατικῶν ἱστῶν καὶ κοινωνικῶν ὑποδομῶν, αὔξησις τοῦ ἄγχους καὶ τοῦ φόβου καὶ τελικῶς πρόωρος θάνατος…
Κάτι ποὺ ἤδη μᾶς συμβαίνει ἀλλὰ δὲν μᾶς τὸ …ἀνακοινώνουν, ἐφ΄ ὅσον οἱ ἀριθμοὶ καὶ οἱ βαθμοὶ ἀξιοπρεποῦς ἐπιβιώσεως, δροῦν ἐναντίον τους.

Το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο μειώνει το προσδόκιμο ζωής

Το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο ενός ανθρώπου συνδέεται με σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής (κατά περίπου δύο χρόνια) και θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντικός παράγων κινδύνου για διάφορες ασθένειες και για πρόωρο θάνατο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα. Η μελέτη επισημαίνει ότι ο εν λόγω παράγων κινδύνου έχει μέχρι σήμερα υποτιμηθεί.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την δρα Σίλβια Στρινγκίνι του Πανεπιστημίου και του Νοσοκομείου της Λωζάννης, που έκαναν την σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “The Lancet”, ανέλυσαν στοιχεία από 48 μελέτες, που αφορούσαν συνολικά σε περισσοτέρους από 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους σε πολλές χώρες του κόσμου. Η μελέτη συσχέτισε το επάγγελμα κάθε ενός ατόμου με την κατάσταση της υγείας του και την ηλικία θανάτου του.
Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό στάτους είναι 46% πιθανότερο να πεθάνουν πριν τα 85 τους, σε σχέση με τους ανθρώπους υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Μεταξύ των φτωχοτέρων, το 15,2% των ανδρών και το 9,4% των γυναικών πέθαναν προτού γίνουν 85 ετών, ενώ μεταξύ των πλουσιοτέρων τα αντίστοιχα ποσοστά ήσαν 11,5% και 6,8%.
Κατά μέσον όρο, το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο σχετίζεται με μείωση του προσδοκίμου ζωής κατά 2,1 χρόνια. Η μείωση αυτή είναι μικρότερη από εκείνη που επιφέρουν στο προσδόκιμο ζωής το κάπνισμα (4,8 χρόνια) και ο διαβήτης (3,9 χρόνια), αλλά μεγαλύτερη από την μείωση στην προσδοκώμενη διάρκεια της ζωής λόγω της υπερτάσεως (1,6 χρόνια), της παχυσαρκίας (0,7 χρόνια) και του πολύ αλκοόλ (0,5 χρόνια).
«Δεδομένης της τεράστιας επιπτώσεως του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου στην υγεία, είναι ζωτικό οι κυβερνήσεις να το αποδεχθούν ως μείζονα παράγοντα κινδύνου και να σταματήσουν να το αποκλείουν από την πολιτική για την υγεία», δήλωσε η Στρινγκίνι. «Η μείωση της φτώχειας, η αναβάθμιση της εκπαιδευσεως και η δημιουργία ασφαλών συνθηκών στεγάσεως, μορφώσεως και εργασίας είναι κεντρικές για το ξεπέρασμα των επιπτώσεων λόγω της κοινωνικο-οικονομικής υστερήσεως. Βελτιώνοντας το κοινωνικο-οικονομικό στάτους των ανθρώπων, θα βελτιωθεί και η υγεία πολλών», προσέθεσε.
Ένας περιορισμός της νέας μελέτης είναι ότι χρησιμοποίησε μόνο το επάγγελμα ως αντιπροσωπευτικό δείκτη του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, κάτι που σε έναν βαθμό συνιστά υπεραπλούστευση της πολυπλοκότητας των παραγόντων που καθορίζουν το στάτους ενός ανθρώπου.
πηγὴ
Παραλλήλως προετοιμαζόμεθα γιὰ νὰ …μετατοπίσουμε τὸ «χρέος» μας στὶς πλάτες τῶν Εὐρωπαίων. (Ὄχι μόνοι μας. Ὅλες οἱ χῶρες τοῦ Νότου.)
Ἔτσι, γιὰ νὰ μποροῦμε σιγὰ σιγὰ νὰ τραβᾶμε κι ἄλλους στὸν τάφο τῆς …λήθης.
Συμπερασματικὰ πλέον, μόνον ἀπὸ τὰ ὅσα ἔως σήμερα ἔχουν ἐπισήμως καταγραφεῖ, χαμηλὰ εἰσοδήματα σημαίνουν μικρότερες δυνατότητες, ἔως κι ἀνύπαρκτες, ἀντιμετωπίσεως προβλημάτων ὑγείας.
Ἐπιπροσθέτως, ὡς ἐπιβαρυντικοὶ παράγοντες, ὁ φόβος καὶ ἡ ἀνασφάλεια, ἐπιδεινώνουν τὴν ὑγεία ἀκόμη καὶ νεαρῶν ἀτόμων, ἢ ὁδηγοῦν στὴν αὐτοκτονία.
Ἡ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσις, συνδυαστικὰ μὲ τὴν ἀπολύτως προπαγανδιστικὴ παιδεία, ὁδηγεῖ βεβαιωμένα αὐτοὺς ποὺ θὰ ἐπιβιώσουν, στὴν ἀπόλυτο ὑποταγή.
Ὅσοι δὲν θὰ ὑποτάσσονται θὰ ἐξαφανίζονται.
Ἔτσι πλέον διαφαίνονται τὰ δεδομένα, ἐπισήμως καὶ πάντα βάσει σχεδιασμῶν.

Σὲ λίγες ἑβδομάδες ξεκινοῦν τὰ δύσκολα τῆς ἐπαναδομήσεως.
Μὰ γιὰ τὴν ὥρα μόλις ἀρχίσαμε νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς τὰ δύο αὐτὰ ὅπλα, ποὺ πρῶτα πρῶτα μετετράπησαν σὲ μέσα ἀποπληθυσμοῦ κι ἐλέγχου, ἡ ὑγεία, μὲ πρόσχημα τὸ χρῆμα, μποροῦν νὰ ἐξοντώσουν πολλούς. Πάρα πολλούς.
Κυρίως ὅμως μποροῦν νὰ καταστρέψουν ὅλα ὅσα γενεὲς ἐπὶ γενεῶν ἐδόμησαν.
Τὸ ἐὰν εἶναι γιὰ καλό, ἤ ὄχι, θὰ φανῆ στὸ τέλος.

Φιλονόη
Υ.Γ. Δὲν ἔχω ἀκόμη ἀναφερθεῖ στὸν ὑποσιτισμὸ καὶ τὴν πείνα. Αὐτὰ εἶναι ἐπὶ πλέον παράγοντες, ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη δημοσιευθεῖ. Οὔτε στὰ λοιπὰ φάρμακα ποὺ σκοτώνουν ἀν τὶ νὰ θεραπεύουν. Αὐτὰ τὰ ἀφήνω γιὰ ἀργότερα. Στὸν ἀπολογισμό.
Πηγή